Montering & Support

I Kakelspecialistens koncept KAKELXXL ingår även teknisk support under hela projektet. Vi erbjuder också ett fullödigt sortiment av samtliga nödvändiga kringprodukter. Här är några tips inför ett lyckat projekt med KAKELXXL.

PLANERA KAKELXXL PROJEKTET
Var noga när du planerar det aktuella utrymmet. Planera hur många hela plattor du kan få in i rummet för att minimera kapningar. När du beräknar kvantiteten utgå från de antal plattor du behöver och inte antalet kvadratmeter. Planera också redan från början var du ska ha fog och hur stor fogbredden ska vara för ett estetiskt bästa resultat. Vi rekommenderar en fogbred om c:a 1 mm. 

SUPPORT UNDER HELA KAKELXXL PROJEKTET
Kakelspecialistens projektavdelning hjälper dig med planering och val av plattor. Via Kakelspecialistens tekniska support kan du och/eller aktuell entreprenör få stöd med allt från underlagsfrågor till monteringsfrågor. Vid behov vidarebefordrar naturligtvis Kakelspecialistens projektavdelning önskemål om utökad support till vår teknikgrupp. Tekniksupporten stöttar sedan dig och ditt KAKELXXL-projekt hela vägen till ett hållbart och vackert slutresultat. Kakelspecialisten finns således tillgängliga för tips och rådgivning redan från planeringsstadiet av ett projekt med KAKELXXL och under hela projektet och hjälper till vid frågeställningar på vägen fram till önskat resultat.

HANTERING
Med leveranser av KAKELXXL-plattor kommer plasthörn som man sätter på hörnen på plattorna när de ska förflyttas till och på arbetsplatsen. Detta för att minimera att ett hörn ev. skadas när aktuell entreprenör sätter ned plattan, ev. stöter emot något på vägen m.m. För att bära in plattorna kan man, likt med glasskivor, med fördel använda vakum-sugkoppar. Notera dock att plattorna går att bära in utan hjälpmedel men vi rekommenderar alltid att man använder hjälpmedel för bättre ergonomi. Plattorna är tunna och därför relativt lätta och går i vikt att jämföra med t ex en gipsskiva. 

MONTERING
Kakelspecialisten erbjuder ett komplett sortiment med utvalda fäst- och fogprodukter för montering av KakelXXL-plattor. Vi erbjuder även hjälpmedel för lyft och justering plattorna. Dessa kan den entreprenör som ska montera plattorna antingen köpa eller hyra via Kakelspecialisten. Detta gäller även verktyg för kapningar av KakelXXL-plattor.

Sopro system för storformatiga plattor (pdf)